Connectural 森木棠 Plant Therapy 森林之友香薰機 作為芳療師,屋企一定會有幾部香薰機。 店主T 眼中,一部好嘅霧化香薰機有以下基本3點: 1. 可以set時間 2. 霧化時間可以斷斷續續(例如噴15秒停30秒) 3. 有燈光選擇同提示 Plant Therapy 森林之友香薰機除上以上3點, 最特別嘅地方係可以「轉換外表」同埋「內置音樂」! 呢部機絕對可以幫屋企提高 Product #: connectural-Plant Therapy 森林之友香薰機 Regular price: $HKD$480.0 Available from: Connectural 森木棠In stock
connecturalConnectural 森木棠